Wij bouwen bruggen tussen generaties binnen de kerk.

Tot welke generatie behoor jij?

IK BEN TUSSEN 20 EN 35

IK BEN OUDER

JE BENT EEN MILLENIAL EN JE HERKENT JE
IN 1 VAN DE VOLGENDE UITSPRAKEN?

WIJ BEGRIJPEN JOU...

Waarschijnlijk zijn deze gedachten ook al eens door je hoofd gegaan. Je overweegt of je wel op je plaats zit in de kerk waarin je opgroeide, en of er geen andere plaatsen zijn waar je je geloof kunt uitleven, en waar je je werkelijk voelt groeien. Of misschien heb je de kerk de rug toegekeerd, hoewel je echt nog wel in Christus gelooft en Hem wil dienen. Misschien ben je wel tot de conclusie gekomen dat het beter voor je is om niets meer te maken te hebben met het hele christelijke geloof na de slechte ervaringen en teleurstellingen uit het verleden. Of heb je net wel een manier gevonden om samen met de oudere generaties in geloof een weg te banen? Hoe het ook zij: ieder heeft zijn eigen, persoonlijke geloofsverhaal en mag daarin gehoord worden. We willen graag naar je verhaal luisteren en met je ontdekken waar je weg naartoe leidt.

 

LEES MEER OVER 20.35

WIL JE HIEROVER IN GESPREK GAAN?

CONTACTEER ONS

JE BENT EEN "BABYBOOMER"
EN JE VRAAGT JE WEL EENS AF...

WIJ OOK...

Als je al heel wat jaren ervaring en wijsheid hebt opgedaan, besef je dat er vroeg of laat een generatiewissel plaatsvindt en dat het vervellingsproces volop bezig is. “Zijn jongeren wel rijp genoeg om als christen hun verantwoordelijkheid op te nemen?” vraag je je misschien af. En wat te denken over de veranderingen in de maatschappij: maken die het moei-

lijker om Christus te volgen? Soms lijkt het allemaal slechter te worden, en is het zoeken naar de juiste houding. Want God bewerkt, ook in volgende generaties, iets waar iedereen verwachtingsvol naar mag uitkijken. We willen je helpen om de jongere generatie liefdevol en in geloof te ondersteunen, zodat ze zich volledig mogen toewijden aan het Koninkrijk van God.

 

LEES MEER OVER 20.35

WIL JE HIEROVER IN GESPREK GAAN?

CONTACTEER ONS

20.35 is een bediening van ABC Ministries onder leiding van Levi Verstraeten,
gericht op het bouwen van bruggen tussen de generaties binnen de kerk.

Wij geloven dat het Gods hartsverlangen is dat iedereen een plaats vindt in zijn gezin.

 

Zijn kerk zou een plek moeten zijn waar  alle generaties zich welkom,  begrepen voelen  en tot bloei kunnen komen. De wijsheid van de ouderen wordt erkend, de frisse inzichten van jongeren worden verwelkomd. Door het samenspel van de generaties en de ruimte die er ontstaat, groeit er een gemeenschap die verbonden is met het verleden en klaar is voor de toekomst. Maar bovenal een kerk die op dit moment gehoor geeft aan de roeping van God voor zijn gezin  in de hedendaagse  samenleving

YOU LOST ME

De realiteit is helaas soms minder rooskleurig.

 

Soms heeft een kerk haar jeugdig publiek verloren, omdat de traditie van de oudere generatie op een voetstuk werd geplaatst. Het geloof van de jongeren droogde op, want er was onvoldoende ruimte voor nieuwe perspectieven. Of soms zijn het de jongeren die alleen verder zijn gegaan, zonder oog te hebben voor de rijkdom én noden van oudere generaties, en met een gebrek aan geestelijke volwassenheid. In  zulke  gevallen schiet de kerk tekort, en blijven gelovigen gekwetst of verweesd achter.

Bruggen bouwen...

Waarom gaat ons verlangen eigenlijk uit naar het werk met jonge christenen?

 

Omdat we geloven dat iedere jonge christen, of die nu wel of niet naar een kerk gaat, een eigen unieke geloofsreis aflegt. We weten dat niet elke geloofsreis op het goede spoor zit, en net daarom hebben jongeren  ook ouderen  nodig. Niet om hen te betuttelen of te adviseren, wel om met hen op te lopen, naar hun verhaal te luisteren en te investeren in diepgaande relaties van wederzijds vertrouwen, want dat is een van de wezenlijke elementen voor  geestelijke groei. Zoals David Kinnaman het treffend in zijn boek  You Lost Me  beschrijft:

“Het relationele element is zo krachtig omdat relaties essentieel zijn voor het maken van discipelen, en het drop-out-probleem is in essentie een probleem  in het maken van discipelen."

ABC  Ministries  ziet veel mogelijkheden om bruggen te bouwen tussen jong en oud. Daarom nemen we graag tijd om naast je te wandelen en je eigen plaatselijke context te begrijpen. Wij stellen verder graag onze middelen en expertise beschikbaar  binnen de bediening 20.35, gericht op de toekomst van de kerk, met de generatie van 20 tot 35 jaar.

...hoe doen we dat?

We organiseren  workshops,  predikingen,  bijbelstudies  en teambuildings voor christelijke groepen en plaatselijke kerken rond twee brede thema’s:

Levensroeping en geloofsverdieping met 20 tot 35 jarigen.

Zelf- inzicht verwerven

Wie ben ik? Leer je persoonlijkheid en talenten beter begrijpen, tot zegen van je eigen leven en dat van anderen.

Discipelshap

Hoe geef ik diepgang aan mijn relatie met Christus en ontwikkel ik een gedisciplineerd geloofsleven?

Leider worden

Hoe ontwikkel ik mijn jonge leiderschaps- kwaliteiten en word ik een leider naar Gods hart?

Het leven van de stad

Wat is het doel van onze redding in Christus? Ontdek hoe je zinvol christen bent zonder wereldvreemd te zijn.

Bruggen bouwen tussen generaties:

Generatie-verschillen

In je kerk zitten babyboomers,  busters  en  millenials. Wie zijn ze en hoe vormen ze samen het lichaam van Christus?

Culturele veranderingen

Welke veranderingen doen zich voor in en buiten de kerk? Hoe beïnvloeden ze onze jongeren?

Kerkverlating

Jongeren zeggen: “Je raakt me kwijt.” Waarom verlaten jongeren de kerk? Wat zeggen ze zelf?

 

Geloven zonder kerk

Wat gebeurt er met hun geloof als jongeren de kerk verlaten? We bestuderen de geloofsreizen van nomaden, verloren zonen en ballingen.

 

Verzoening tussen
jong en oud

Welke  kansen en mogelijkheden  heeft God  de kerk  gegeven  om bruggen te bouwen  tussen jongeren en ouderen?

 

Ruimte geven aan Millenials

Hoe integreer je de generatie van 20 tot 35 in het kerkleven?

 

Ons aanbod baseert zich op de vorming van ABC-Ministries:

MEER OVER ABC MINISTRIES

“Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen

terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal staan.”

 Maleachi 4:6  

 

LEVI VERSTRAETEN

20.35 staat onder leiding van  Levi Verstraeten (1983)

 

Hij studeerde theologie aan de ETF te Leuven. Hij werkte als bedienaar van de eredienst in ECV-Houthalen en ECV-Zwartberg. Nu combineert hij zijn werk bij ABC Ministries met zijn functie als leerkracht Godsdienst aan het secundair onderwijs. Momenteel woont hij in Leuven met vrouw Hanna en twee zonen Thijs en Kasper.

 

Foto: Levi & Thijs

CONTACTEER LEVI

Sint-Jansbergsesteenweg 97

3001 Heverlee

Tel.: 0499 20 57 93

Email: leviverstraeten@abcministries.be

CONTACT

2035 is een bediening van ABC Ministries.© 2016, alle rechten voorbehouden.

volg ons op facebook
volg ons op facebook